Home Introductie
Disc
Veiligheid, Kwaliteit
& Milieuzorg
Infra &
Veiligheid
Brand
Veiligheid
Maritieme
Veiligheid
Consultancy
diensten
Bedrijfs
gegevens
Disc Actueel EXTRANET
 
 
Disc Actueel

Werkt men op moeilijk bereikbare plaatsen of in besloten ruimten? Als er een noodsituatie voordoet is snelle redding vereist. Disc kan u hierin helpen met haar professionele rescue teams.   Lees meer...

 
Maritieme Veiligheid

Relevante Wetgeving

De wet eist dat de winning van delfstoffen op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze gebeurt. Sinds 2003 is er de Mijnbouwwet. De maritieme sector werkt ook volgens de branchekaders en richtlijnen van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) die de belangen behartigt van de in Nederland gevestigde olie- en gasexploratie en productiemaatschappijen.

Uw verantwoordelijkheid
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. U moet dus arbeidsrisico's in kaart brengen, beheersmaatregelen bepalen en implementeren plus toezicht houden op naleving ervan. Maar ook is het nodig het gevoerde beleid te evalueren, evenals voorlichting en instructies te geven over de gevonden risico’s en het bijpassende preventiebeleid.
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert hierop namens de overheid en kan boetes opleggen. Daarnaast verdient een goed Arbo-beleid zich terug in termen van minder ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en minder kans op (imago)schade.

De praktijk: krachtig beleid nodig
Doordat op schepen, boor- of productie-eilanden en overige offshore-installaties werknemers risicovol werk doen op een beperkt oppervlak is (brand)veiligheid een belangrijke zaak. Temeer omdat u, als het mis gaat, geen beroep kunt doen op de reguliere hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie). Een zeer krachtig beleid is dus noodzakelijk ten aanzien van preventie, preparatie en repressie.

Onze services
Disc heeft veel ervaring in de maritieme sector. We leveren flexibel maar gedegen werk, toegesneden op uw behoefte en budget. Onze adviseurs zijn goed opgeleid, gemotiveerd en gewend aan de offshorecultuur en -werkmethodes. De op/af-cycli van twee of vijf weken, evenals wereldwijde inzet, schrikken hen niet af.
Disc is FPAL geregistreerd en beschikt naast adviseurs op het gebied van Mijnbouw- en Arbo-wetgeving, ook over specialisten op het gebied van ISO, OHSAS, IMO (International Maritime Organisation) en SOLAS (Safety of Live at Sea).

Divisie Maritiem
Dit alles valt onder onze divisie “Maritiem”.
Binnen deze divisie bedienen wij onder meer de volgende branches:
- Offshore (werk)schepen en platforms.
- Dredging, Cutting, Stone-dumping & Back-filling, Fallpipe.
- Offshore Energie industrie.
- Landaanwinning.

Disc in beeld

Hieronder een indruk van een Disc project en de verrichte werkzaamheden.
Voor meer informatie... klik hier.

Vacatures
Voor een goede baan
klik je hier
Links / Downloads
Voor meer informatie
klik je hier
Zoeken
Tik hier je zoekopdracht inDisc uw partner
Heeft u vragen... of advies nodig?

Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe.

Bel: +31(0)78 - 62 20 500

voor een afspraak!
Zekerheden
Disc is in bezit van de volgende certificeringen:

NEN-EN-ISO 9001:2008Kwaliteitsmanagementsystemen.
VCU 2011/05Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties.
NEN 4400-1SNA-Keurmerk financiele betrouwbaarheid ondernemingen.