Home Introductie
Disc
Veiligheid, Kwaliteit
& Milieuzorg
Infra &
Veiligheid
Brand
Veiligheid
Maritieme
Veiligheid
Consultancy
diensten
Bedrijfs
gegevens
Disc Actueel EXTRANET
 
 
Disc Actueel

Werkt men op moeilijk bereikbare plaatsen of in besloten ruimten? Als er een noodsituatie voordoet is snelle redding vereist. Disc kan u hierin helpen met haar professionele rescue teams.   Lees meer...

 
Brand Veiligheid

Wetgeving aangaande brandveiligheid

Brandgevaar treft niet alleen uw medewerkers, maar uw volledige bedrijf én de omgeving. De incidenten in Volendam, Schiphol en Enschede hebben de ogen geopend voor brandveiligheidszorg bij overheden, bedrijven en het publiek.

Er zijn, naast de Arbo-wet, drie wetten die kaders stellen voor brandveiligheid.
- De Brandweerwet stelt eisen vanuit het oogpunt van openbare veiligheid.
- De Woningwet stelt eisen aan het brandveilig bouwen (via het Bouwbesluit) en het
  brandveilig gebruiken (via de gemeentelijke bouwverordening) van bouwwerken.
- De Wet milieubeheer voorkomt gevaar, schade of hinder naar buiten toe. De eisen
   worden door het bevoegde gezag per inrichting vastgesteld in de milieuvergunning.

De Praktijk: U moet het doen
Omdat deze wetten slechts de kaders stellen, bent u als werkgever degene die in de praktijk 'handen en voeten' moet geven aan zorg voor brandveiligheid. Een veel gebruikte methode gaat uit van risico- inventarisatie, plan van aanpak, uitvoeren van beheersmaatregelen en evaluatie. Daarbinnen moet er beleidsmatige aandacht zijn voor preventie, preparatie en repressie. Ook de verplichtingen op het gebied van bedrijfshulpverlening BHV en ontruiming vloeien hier weer uit voort. Kortom brandveiligheid vraagt van u een structurele en professionele aanpak.

Disc kan u helpen
Disc heeft de kennis en personele capaciteit in huis om u professioneel te begeleiden. Van het inventariseren van (brand)risico’s tot het leveren van de vereiste brandveiligheidfuncties. Disc is bovendien flexibel en pragmatisch ingesteld voor optimale service.

Divisie Brandpreventie
Dit alles valt onder onze divisie “Brandpreventie”.
Binnen deze divisie bedienen wij onder meer de volgende branches:
- (Petro) Chemie.
- Offshore sector.
- Overheden en semi-overheden.
- Festivals en publieke evenementen.

Disc in beeld

Hieronder een indruk van een Disc project en de verrichte werkzaamheden.
Voor meer informatie... klik hier.

Vacatures
Voor een goede baan
klik je hier
Links / Downloads
Voor meer informatie
klik je hier
Zoeken
Tik hier je zoekopdracht inDisc uw partner
Heeft u vragen... of advies nodig?

Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe.

Bel: +31(0)78 - 62 20 500

voor een afspraak!
Zekerheden
Disc is in bezit van de volgende certificeringen:

NEN-EN-ISO 9001:2008Kwaliteitsmanagementsystemen.
VCU 2011/05Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties.
NEN 4400-1SNA-Keurmerk financiele betrouwbaarheid ondernemingen.